You have reached the website

Tilbake til bærekraft

HØYDEPUNKT

Vi tar sikte på å bli bedre og mer ansvarlige på hvert eneste trinn langs kaffekjeden. Her kan du lese mer om forbedringene våre fra 2006. Du kan også lære mer om vår nye kapselfabrikk i Tyskland her.

NESCAFÉ® Dolce Gustos® livsløpsvurdering

Life Cycle Assessment (LCA) er en internasjonalt anerkjent metode som gjør oss i stand til å vurdere den potensielle miljøeffekten av et produkt gjennom hele livssyklusen - fra innkjøp av materialer til å kvitte seg med produktet, og hjelper oss til å identifisere områder for forbedring. Her kan du lære mer om resultatene av våre handlinger for å bli mer ansvarlige på hvert trinn langs kaffekjeden.

Vi bruker regelmessig LCA for å overvåke miljøpåvirkningen av NESCAFÉ® Dolce Gustos® system, ved hjelp av tall basert på å lage en kopp kaffe to ganger om dagen. Denne informasjonen hjelper oss å vurdere miljøpåvirkningen vår for hvert trinn i prosessen, samt identifisere områder for forbedring. LCA-undersøkelser på det tyske markedet viser klimagassutslipp i alle fasene av prosessen vår.

Footprint
 
Improvement

Dessuten viser LCA at Melody-maskinserien vår har forbedret miljøinnsatsen sin dramatisk (per 120 ml kopp sammenlignet med den første modellen som ble lansert i 2006) takket være den nye øko-modusen.

 

Schwerin NESCAFÉ® Dolce Gusto®-fabrikken

Tyskland er Nestlés fjerde største marked på verdensbasis, og er marked nummer en når det kommer til salg av NESCAFÉ® Dolce Gustos®. For å styrke lokal produksjon, bestemte vi oss for å lage en ny (kapsel) fabrikk i Tyskland. Med et budsjett på € 220 milioner, representerer dette prosjektet selskapets største investering i Tyskland noensinne, og en av våre største investeringer noensinne i Europa.

Fabrikken ligger i Schwerin (100 km fra Hamburg, den store europeiske inngangen for kaffeimport), og er selskapets tredje fullt dedikerte NESCAFÉ® Dolce Gusto®-fabrikk etter Tutbury, UK og Girona, Spania. Med 12 nye produksjonslinjer, har den vært operativ siden mai 2014, og produserer rundt to milliarder kapsler hvert år for de tyske, skandinaviske og østeuropeiske markedene.

I selskapets kontinuerlige arbeid med å utvikle mer bærekraftige bygninger verden over, vil fabrikken Schwerins mål være å oppnå Gold LEED-sertifiseringen. Fabrikken forventes å skape ca 450 nye arbeidsplasser på sikt, og skal dermed bidra betydelig til lokal sysselsetting.