You have reached the website

Tilbake til bærekraft

SPØRSMÅL OG SVAR

Ønsker du mer informasjon om hva vi gjør og hvordan vi opptrer ansvarlig? I denne delen har vi utarbeidet noen svar til deg.

1. Hvorfor valgte dere Rainforest Alliance og følger 4C-tiltaket over andre NGO-partnere og internasjonal kaffe eller fairtrade-initiativer?

Vår forsvarlige dyrkingsmåte er åpen og inkluderende. Vi samarbeider med Rainforest Alliance og er grunnleggende medlemmer av 4C fordi vi som organisasjon deler den samme forpliktelsen til kvalitetsdyrking og bærekraftig kaffe. Vi fokuserer spesielt på kontinuerlig forbedring. Dette utelukker ikke andre partnerskap med frivillige organisasjoner som deler våre ambisjoner for kaffebransjen. Begge organisasjonene arbeider for å forbedre de sosiale, miljømessige og økonomiske forholdene til bøndene.

2. Konkret - hvordan jobber dere ute på markene, og hvordan kan dere sørge for at disse initiativene kommer bøndene til gode?

Nettverket vårt av agronomer og handelspartnere er ute og hjelper bønder og samvirker til å implementere 4C-kriteriene i dyrkingsprosjektene. Planen vår er å fokusere på å forbedre bøndenes inntekter gjennom god landbrukspraksis og renoverte kaffetrær, noe som fører til større utbytte, lavere totalkostnader og diversifiserte inntektskilder. Dette kombineres med opplæring i hvordan man kan optimalisere kvantitet og kvalitet og videre utbytte av våre direkte innkjøpsaktiviteter. Når det er sagt, ønsker vi å fokusere på å skape felles verdier på lang sikt, ikke bare for å hjelpe bønder til å «tjene mer penger» på kort sikt.

3. Er minsteinntektene fra planter (som kaffen kommer fra) kontrollert? Og hvilke sanksjoner benyttes ved eventuelle avvik fra reglene?

Som en del av våre forsvarlige dyrkingsholdninger, er vi forpliktet til å overholde 4C-standarden. 4Cs etiske retningslinjer omfatter rettferdig inntekt for kaffebønder. Foreningen har utviklet et troverdig, effektiv og uavhengig verifikasjonssystem og hjelper 4C Units (produsentgrupper) med å evaluere hvor de er i gjennomføringen av 4Cs retningslinjer. Ved avvik vil ikke 4C-lisensen bli levert.

4. Bruker dere GM-teknologi eller kloning for å lage planter?

Vi benytter ikke GM-teknologi eller kloning når vi lager planter. Forskerne våre ved R&D Tours er banebrytende innenfor forskning på varianter som kan tre- eller firedoble utbyttet når de er riktig dyrket. Planter blir forplantet ved hjelp av en metode som kalles somatisk embryogenesis (en akselerert metode for å reprodusere et stort antall gode setteplater). I motsetning til vanlige forplantningsteknikker, blir de produserte plantene bedre strukturert, mer ensartet og mer vitale, til tross for ikke å ha gjennomgått noen genetisk modifisering. Planter har gjort dette naturlig i tusenvis av år. For eksempel produserer poteter skudd som vokser inn i nye, identiske planter.

5. Hvor er maskinene og deres komponenter produsert? Bruker dere forsyningskjeder i utviklingsland som for eksempel Asia? Har arbeidsforholdene ved alle fabrikkene blitt gjennomgått mot internasjonale standarder?

NESCAFÉ® Dolce Gustos® maskiner er laget i Europa og Kina, og produsentene har erkjent Nestlés Supplier Code for å være i samsvar med lokale forskrifter. Denne anbefalingen er supplert med Responsible Sourcing-retningslinjer som er på linje med internasjonalt anerkjente ansvarlige produksjonsstandarder. Videre er flere enn 75 % av våre leverandører sertifisert etter SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit).

6. Hvorfor bruker dere plast for disse kapslene og ikke resirkulerbart materiale (for eksempel aluminium) eller annet biologisk nedbrytbart materiale?

Først og fremst - visse typer plast blir faktisk resirkulert, for eksempel PET fra drikkeflasker. NESCAFÉ® Dolce Gustos® kapsler er laget av plastmaterialer av høy kvalitet som er i stand til å prestere godt med trykket som genereres av maskinen (maksimalt 15 bar). For eksempel er ikke papir egnet til å motstå dette trykket. Teknologien vi bruker lar deg også brygge lange kopper. Biologisk nedbrytbare materialer ble vurdert, men når vi ser på NESCAFE Dolce Gusto form og størrelse i dag, ville biologisk nedbrytbare materialer ikke være egnet med tanke på miljøpåvirkninger gjennom hele livsløpet. Videre kan vi unngå den øverste innpakningen for hver kapsel. Når kapselen er laget av plast er den helt tett i forhold til lys og oksygen, og en optimal bevaring av produktets aromaer er sikret. Videre vil energigjenvinning av brukte kapsler gjøre det mulig å dra nytte av plastens brennverdi samt spare olje.

7. Hvorfor resirkuleres ikke NESCAFÉ® Dolce Gustos® kapsler i hvert enkelt land?

NESCAFÉ® Dolce Gustos® kapsler kan for øyeblikket ikke resirkuleres i hvert enkelt land på grunn av mangel på riktig infrastruktur. For å overvinne dette gjennomførte vi en kapseloppsamlingsprosess i Portugal, og vi resirkulerer den runde plasten som kommer fra kapslene for å bygge urbane møbler samt komposterer kaffegruten. For å utvide denne ideen, har vi begynt å utvikle våre egne innsamlings- og gjenvinningsløsninger spesielt dedikert til dette formålet også i andre land. Dessuten er energigjenvinning av brukte kapsler også et gyldig «livets ende»-alternativ som gjør det mulig å dra nytte av plastens brennverdi og spare olje.