You have reached the website

Tilbake til bærekraft

SLIK KOMMER KAFFEN VÅR FREM TIL DEG

Hver dag blir kaffen vi kjøper og forvandler transportert til kunder fra fabrikker og distribusjonssentre. Vi leverer produktene våre via et nettverk av vei-, jernbane- og sjøtransport til en stadig mer urbanisert befolkning.

UTFORDRINGER

For NESCAFÉ® Dolce Gustos® kapsler står transport for 9 % av kaffekoppens klimagassutslipper (10 % er ikke-fornybar energi og 1 % er vannet som brukes).

MÅLENE VÅRE

Sørge for mest mulig effektiv bruk av transporten vår og dermed redusere avstandene, minimere drivhusgassene (GHG) og redusere støykonsekvenser.

 

HVA VI GJØR

Vi utforsker muligheter for å forbedre transportmidlene ytterligere, for eksempel ved å bruke sjø- og togtransport i stedet for vei. I 2013 fraktet Nestlé Tyskland NESCAFÉ® Dolce Gusto®-kaffekapsler fra Girona til Tyskland med 58 forsendelser over sju måneder. CO2-gassene som slippes ut når man bruker kombinert (jernbane og vei) transport er fire ganger lavere, i forhold til transport med bare bil.

 

Image 1
 

HVA VI HAR OPPNÅDD

I eksempelet ovenfor ble en besparelse på 42 tonn av CO2-en oppnådd ved hjelp av kombinert jernbane- og veitransport.

Det er forventet at fra og med 2014 skal hver kapsel som produseres og sendes fra den nye fabrikken i Tyskland spare mer enn 20 % av CO2-utslippene for transport i forhold til slik det er nå.