You have reached the website

Tilbake til bærekraft

Bærekraftig Landbruk

NESCAFÉ® Dolce Gusto® anskaffer mer enn 20 000 tonn kaffe per år fra en rekke land, inkludert Brasil, Kenya og Etiopia, som representerer ca. 310 km2 med dyrkbar jord. Forsvarlig dyrking, med fokus på store miljømessige, sosiale og økonomiske utfordringer, er en en av de største prioriteringene til NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Som et resultat, har vi lansert et globalt prosjekt med Rainforest Alliance *, hvor vi fokuserer på å utvikle forsvarlig fremstilt kaffe samt forbedre bøndenes levekår ved å hjelpe dem til å oppnå høyere avkastning og bedre kvalitet.

UTFORDRINGER

 • Kaffeproduksjon er fortsatt en viktig aktivitet i mange av de tradisjonelle kaffedistriktene, og det sies at ca. 25 millioner mennesker er ansatt på kaffeplantasjer. I mange av disse voksende kafferegionene har «kaffe» en lang historie og er en viktig del av produksjon og distribusjon av inntekter for kaffebønder, gårdsarbeidere og deres respektive lokalsamfunn. Med dette ser vi både muligheter og utfordringer.

 • I mange av de voksende kafferegionene har kaffebønder svært lave inntekter på grunn av de små størrelsene på gårdene, aldring av planter samt variasjon i markedsprisen for kaffe. Videre kan ineffektive landbruksteknikker eller upassende kjemisk behandling redusere årlig utbytte betydelig, samt total produksjon med en potensiell innvirkning på miljøet. Forbedring av bøndenes inntekter gjennom å sørge for større utbytte, effektivitet og andre generelle miljøprestasjoner er derfor nøkkelaspekter ved fremtidens kaffeproduksjon.
 

MÅLENE VÅRE

 • Ankaffe 180 000 tonn grønn kaffe direkte fra 170 000 bønder i 2015 *.

 • Distribuere 220 millioner setteplanter innen 2020 * for å øke gårders produktivitet og gjøre kaffeproduksjon mer økonomisk attraktiv.
 

* Offentlige forpliktelser for NESCAFÉ-planen

 

HVA VI GJØR

 • Vi har fått hjelp av Rainforest Alliance og handelspartnerene våre, og ekspertene våre står nå for spesiell trening og opplæring av bøndene. Vi gir dem nye verktøy, teknikker og støtte slik at de kan håndtere gårdene sine på en bedre måte med tanke på miljø og økonomi. Vi definerer selve innholdet i opplæringsaktiviteter og andre utviklingsprosjekter, og tar hensyn til spesifikke lokale behov (f.eks. jordanalyse for gjødsel, tilgang til drikkevann osv.). For dette formålet har vi utviklet NESCAFÉ® Better Farming Practices sammen med Rainforest Alliance.
 • Akkurat nå driver vi banebrytende forskning på nye kaffesorter som har potensiale til å tredoble eller firedoble utbyttet. Foreløpig har vi dyrket frem flere varianter som er bedre tilpasset de lokale forholdene, og disse har blitt distribuert til bønder siden 2010. Over tid vil vi øke hastigheten på fordelingen ytterligere ved hjelp av disse nye variantene, i tråd med de ovenfor nevnte målene. Alt dette bidrar til å sikre at kaffeforsyningen møter økt etterspørsel uten behov for mer jordbruksareal, og vi vil da nå målene våre. Denne utviklingen tillater også mer spredning og nyplanting.

 

HVA VI HAR OPPNÅDD

 • 76 000 bønder har fått god opplæring i landbrukets praksis siden lanseringen av NESCAFÉ®-planen i august 2010.

 • Mer enn 30 millioner setteplanter har blitt distribuert i løpet av den samme perioden (mindre enn tre år).

UTFORDRINGER

 • Kaffedyrkingen i dag står overfor flere miljøutfordringer. For NESCAFÉ® Dolce Gusto® står kaffebønneproduksjon og prosessering av kaffe for 30 % av den totale mengden av klimagassutslipp som skapes i løpet av kaffekoppens livssyklus. Kunstig vanning av kaffeplanter står for 63 % av vannforbruket i løpet av produktets levetidssyklus. Videre kan potensielt overforbruk av kunstgjødsel og sprøytemidler påvirke det biologisk mangfoldet samt vann- og jordkvaliteten.
 • Kaffedyrkingen står også ovenfor sosiale og økonomiske utfordringer, som for eksempel vanskelige arbeidsforhold, sesongavhengig avling og lave inntekter.
 

 

MÅLENE VÅRE 

 • Mer enn 90 % av kaffen vi kjøper vil være skaffet på en forsvarlig måte, i samsvar med Common Code for Coffee Community Associations (4C) prinsipper innen 2015. 
 

HVA VI GJØR

 • Vi er en av grunnleggerne av 4C - Common Code for Coffee Dommunity Association. Koden ble opprettet for å oppmuntre miljømessige og sosiale ansvarlige praksiser blant 4C-medlemmer. 4C-foreningen gir ytterligere kompetanse, verktøy og støtte for å hjelpe medlemmer til å engasjere seg i forsvarlig jordbruk. Vi stiller opp med hjelpeteam og selvstendige bekreftelsesprosesser. For å kunne imøtekomme retningslinjene, er 4C-medlemmer forpliktet til å kontinuerlig forbedre de generelle sosiale, økonomiske og miljømessige konsekvensene av dyrkingen, samt jobbe for å utrydde ti uakseptable praksiser som skissert i koden. For mer informasjon kan du følge denne linken: 4c-coffeeassociation.org.

 • Våre agronomer og handelspartnere er ute i felten for å hjelpe bønder og samvirker til å implementere 4C-kriteriene.

 • Innkjøpsavdelingen vår jobber for å øke den totale mengden av 4C-verifisert kaffe som kjøpes hvert år i tråd med de ovennevnte ambisjonene.
 

HVA VI HAR OPPNÅDD 

 • 70 % av kaffen til NESCAFÉ® Dolce Gusto® blitt skaffet på en forsvarlig måte.