You have reached the website

Tilbake til bærekraft

HVA SKJER TIL SLUTT

Det er en ufordring å sikre at brukte kapsler og maskiner blir resirkulert på en effektiv måte. Det krever implementering av økonomiske og miljøvennlige innsamlingssystemer, som også er enkelt å benytte for kundene. Dette bør gjøres innenfor hvert enkelt land, og da med hensyn til ulike lokale omstendigheter. Dersom dette systemet skal kunne fungere, er vi avhengige av at kundene deltar. I seksjonen: «Bli en del av det» har vi laget en liste med tips som kan gjøre det enklere for deg som forbruker å benytte deg av systemet.

UTFORDRINGER

For NESCAFÉ® Dolce Gusto® er 6 % av all klimagassutslipp forårsaket av kaffekapsler ved som kastes etter bruk. Å forbedre systemer for resirkulering av kaffekapsler er derfor en høyst nødvendig miljømessig prioritering. Brukte og tomme kaffekapsler er merket som emballasje av Europeisk lovgivning og inngår derfor økonomisk til de nasjonale ordninger for gjenvinning og resirkulering av brukt emballasje. Dessverre er kapsler som inneholder kaffegrut ikke anerkjent som emballasje av europeisk lovgivning, og som et resultat, er de heller ikke akseptert av den nasjonale ordningen for gjenvinning og resirkulering av brukt emballasje, bortsett fra i Tyskland. I Tyskland er alle NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsler allerede utvunnet av den lokale Grønt Punkt organisasjon, slik at de kan generere ny energi. I andre land, tester vi bestemte løsninger for utvinning.

 

MÅLENE VÅRE

  • Forbedre slutten på livet til kapslene gjennom resirkulering eller energigjenvinning.
  • Forbedre kapselinnsamling og øke antall innsamlingspunkter på viktige steder i hvert land – hvert år.
 

HVA VI GJØR

  • Vi utvikler konkrete løsninger for innsamling og gjenvinning for å gjenopprette våre brukte kapsler - tomme eller ikke.
 

UTFORDRINGER

NESCAFÉ® Dolce Gustos® maskiner er laget for å kunne vare i minst 10 år ved riktig vedlikehold. I de fleste land skal kaffemaskiner kastes på en bestemt måte i elektrisk avfall. Siden 2006 har Waste Electrical og Electronic Equipment (WEEE) European Directive fastslått at elektrisk avfall skal gjenvinnes og kastes på riktig måte. For mer informasjon kan du følge denne linken: ec.europa.eu/environment/waste/weee.

 

MÅLENE VÅRE

  • Gjør det mulig for forbrukerne å øke levetiden på sin maskin ved å gi relevant informasjon om vedlikehold.
  • Inviter våre forbrukere til å ta skikkelig vare på maskinene våre.
  • Øk resirkulering av maskinens materialer.
 

HVA VI GJØR

  • Vi er forpliktet til å gi kundene våre de beste rådene for å kunne ta godt vare på maskinen sin og forbedre levetiden.
  • Når den skal kastets er vi forpliktet til å gi forbrukerne våre god informasjon om hvordan og hvor maskinen kan kastes på en forsvarlig måte.

 

HVA VI HAR OPPNÅDD

I 2012 fikk 80 % av forbrukerne som rapporterte tekniske problemer med maskinen sin problemet løst i løpet av mindre enn 30 dager, noe som reduserte det totale antall solgte maskiner.