You have reached the website

Tilbake til bærekraft

HVORDAN ALT ER LAGET:
FRA KAPSLER TIL KAFFEMASKINER

Våre tre NESCAFÉ® Dolce Gusto®-fabrikker ligger i Spania (Girona), UK (Tutbury) og i Tyskland (Schwerin).

Kaffemaskinproduksjonen ble utviklet i Sveits, og produksjonen foregår i Europa og Asia, takket være nettverket vårt av europeiske partnere.

UTFORDRINGER

Sosiale og miljømessige forhold vurderes gjennom hele prosessen. Vi ønsker å være sikker på at leverandørene våre oppfyller kravene til innkjøp og produksjonsstandarder i alle ledd i produksjonen av maskinene og kapslene våre. 

 

MÅLENE VÅRE

Maintain Responsible Sourcing SMETA (Sedex Member Ethical Trade Audit) - sertifisering for alle leverandørene våre.

 

HVA VI GJØR

 • Nestlé utviklet Nestlé Supplier Code for å sikre at leverandørene respekterer og imøtekommer de nødvendige standardene for virksomhetens integritet, miljøansvar, arbeid, sikkerhet og helse. Denne koden er supplert med Nestlés Responsible Sourcing Guidelines for råvarer og emballasje, og er en integrert del i alle kontrakter med leverandører. Disse retningslinjene er på linje med (eller gjelder over) internasjonale anerkjente, ansvarlige produksjonsstandarder.

 • Våre viktigste produsenter av originalutstyr er en del av EICC «Electronic Industry Citizenship Coalition» - en tredjepart som samarbeider med Nestlé for å sikre etterlevelse av Nestlés regler.

 • For produksjon av kaffemaskiner er våre egne ingeniør- og kvalitetsressurser alltid på stedet for å sikre maskinenes kvalitet.

Ekspertdel

 

HVA VI HAR OPPNÅDD

 • 95 % av alle våre leverandører er SMETA-sertifiserte for Responsible Sourcing med en revisjonsplan som tiltrådte i 2014. Skal endres innen lansering. 
 • Alle viktige emballasjeleverandører har blitt revidert for Good Manufacturing Practices (GMP) og Food Safety.

UTFORDRINGER

For NESCAFÉ® Dolce Gusto® produserer kaffebrenneri 2 % av klimagassutslippene generert i løpet av livsløpet til kaffekoppen. Andre miljøkonsekvenser ved produksjon angår vann (0,5 % av vannforbruket i løpet av hele livssyklusen), energi (3 % av energien som forbrukes i løpet av hele livssyklusen) og avfall.

 

MÅLENE VÅRE

Forbedre miljøbelastning som vann- og energiforbruk, klimagassutslipp og avfall. NESCAFÉ® Dolce Gustos® fabrikker vil bidra til Nescafés mål om å redusere energiforbruket per tonn produkt med 20 % (mellom 2010 og 2020) og for samme tidsperiode redusere vannforbruket per tonn produkt med 30 %. NESCAFÉ® Dolce Gusto® fabrikker vil også bidra til Nestlés mål om å redusere utslippene av klimagasser per tonn produkt med 35 % (2015 vs. 2005), og for den samme tidsperioden ikke generere noe avfall.

 

HVA GJØR VI

The Nestlé Environmental Management System (NEMS) har blitt implementert i selskapet siden 1996, og gjelder for alle NESCAFÉ® Dolce Gustos® fabrikker.

 
 

HVA HAR VI OPPNÅDD

 • Fabrikkene våre er sertifisert i henhold til ISO 14001: 2004 (International standard for miljøledelse), ISO 9001: 2008 (International standard for kvalitetsstyring), ISO 22000: 2005 (International standard –sikkerhetsstyring for mat), og OHSAS 18001: 2007 (internasjonal standard innenfor helse- og sikkerhetsområdet).
 • Fabrikkbygningene våre er i tråd med gjeldende miljøkrav: Girona mottokk LEED-sertifisering (Leadership in Energy and Environmental Design fra USA Green Building Council), Tutbury BREEAM-sertifisering (BRE Environmental Assessment Method) og vårt mål er å få LEED-sertifisering i gull for Schwerin.

Ekspertdel

UTFORDRINGER

Kapslene våre er designet for å regulere vanntrykket i henhold til den drikken du velger. Det er en sofistikert teknologi som også optimaliserer mengden av kaffe som brukes. Vi er imidlertid klar over at kapsler genererer en ekstra miljøpåvirkning samt ekstra avfall. I tillegg bidrar NESCAFÉ® Dolce Gustos® kapsler, kapselproduksjon og emballasje sammen til 24 % av de totale livsløpsklimagassene (36 % av ikke-fornybar energi og 14 % av vannet som brukes).

 

MÅLENE VÅRE

Lavere klimagassutslipp fra kapsel- og emballasjeproduksjon med 7 % mellom 2010 og 2015 ved å forbedre både design og produksjon.

 

HVA GJØR VI

 • Vi jobber aktivt for å optimalisere vekten av materialer i vår kapsel, og samtidig sikre at produktene våre fortsatt er trygge og av beste kvalitet.

 • Vi jobber med å utvikle våre leverandørers plastmaterialer med forbedret miljøinnsats.

 

HVA VI HAR OPPNÅDD

Foreløpig er det ingen klare resultater for den samlede virkningen disse handlingene har i vårt forsøk på å forbedre miljøprestasjonene våre, men vi fortsetter å utforske alternative materialer og teknologier.

UTFORDRINGER

Våre kaffemaskiner (maskinmaterialer, produksjon og emballasje) står for 8 % av de totale livsløpsklimagassene (9 % av ikke-fornybar energi og 4 % av vannet som brukes). Den samlede delen av de miljømessige konsekvensene av hver maskin avhenger mye av levetiden.

 

MÅLENE VÅRE

Forbedre den samlede miljøprestasjonen til maskinene ved å øke energieffektiviteten, forbedre materialenes resirkulerbarhet for hver maskin etter endt levetid og redusere mengden av materialer som kreves for å produsere en maskin.

HVA VI GJØR

 • Optimalisert maskinkomponenter for å redusere avfall under produksjonsprosessen (som f.eks. å unngå lakkerte deler, redusere delmontasje).
 • Forbedre resirkulerbarheten med færre deler samt gjøre dem lettere å demontere. Dette skjer også ved optimalisering av maskinens komponenter.
 

HVA VI HAR OPPNÅDD

Våre kvaltifiserte resultater om energieffektivitet er presentert i avsnittet «energieffektivitet».

UTFORDRINGER

Produksjonen av kapsler og emballasje står for 24 % av de totale livsløpsklimagassene (36 % er ikke-fornybar energi og 14 % er vannet som brukes).

MÅLENE VÅRE

Redusere klimagassutslippene som skapes på grunn av emballasje og kapsler med 7 % mellom 2010 og 2015.

 

HVA VI GJØR

 • Kapslene våre pakkes rett og slett inn i resirkulerbare pappesker.
 • I maskinemballasjen vår har isoporen blitt erstattet med papirmasse som er laget av gjenvinnbare og fornybare ressurser.
 

HVA VI HAR OPPNÅDD

Foreløpig er det ingen klare resultater for den samlede virkningen som disse handlingene har i vårt forsøk på å forbedre miljøprestasjonene våre, men vi fortsetter å utforske alternative materialer og teknologier.