You have reached the website

Tilbake til bærekraft

LOKALE PROSJEKTER

Ettersom et verdensomspennende program kan føles litt abstrakt, vil vi gjerne dele noen lokale initiativer med deg for å presentere hvordan tiltak blir iverksatt med hjelp fra våre partnere, og hva våre kvantitative prestasjoner er på et lokalt nivå. Vi håper det vil bidra til bedre forståelse av hva dette egentlig dreier seg om.

HISTORIEN

Brasil produserer om lag en tredjedel av all kaffe i verden, og er det desidert største produserende landet i dag. Det er også logisk nok et av våre viktigste kaffeforsynende land.

En del av kaffeproduksjonen i Brasil er allerede 4C-verifisert og mange bønder er spesialister.

Vi utviklet et bestemt program i Monte Santo-området (Sør Minas Gerais state), med våre lokale partnere Coex og Cooxupe. Vårt hovedmål er å bedre bøndenes miljøpraksis og levekår, med fokus på tilgang til drikkevann og effektiv rensing av avløpsvann.

 

HVA VI GJØR LOKALT

For å forbedre forsvarlige jordbrukspraksiser, teknikker og produktivitet, gir vi opplæring til små grupper med bønder. Siden 2012 har 91 bønder blitt trent av dedikerte landbrukseksperter innenfor temaer som bruk av plantevernmidler, vannbehandling og generell gårsbruk. 

Vi tilbyr også jord- og bladanalyse via gratis kuponger som distribueres til bønder. Det gjør dem i stand til å optimere mengden av gjødsel de bruker. Rundt 100 analyser ble finansiert i fjor. Målet er å sikre høy planteproduktivitet og reduserte kostnader for innsatsfaktorer samt risikoen for forurensende lekkasjer.

I et forsøk på å bedre bøndenes levekår, finansierte vi installasjonen av sju septiktanker for behandling av avløpsvann fra kaffedyrkere i 2012.

 

HVA ER NESTE STEG

Med lokale partnere viderefører vi dette programmet for å hjelpe brasilianske bønder til å utvikle en mer forsvarlig jordbrukspraksis.

HISTORIEN

Med en samlet årlig kaffeproduksjon på rundt 50 000 tonn og 250 000 kenyanere ansatt i denne sektoren, er Kenya, historisk sett, en kjempestor kaffeprodusent. Men kenyanske kaffebønder er fortsatt blant de fattigste i verden (inntekter under US $ 12 per måned). Som kjøpere av kenyansk kaffe i mer enn 30 år, har vi utviklet et prosjekt for å hjelpe kaffedyrkere til å forbedre sin fortjeneste og samtidig oppmuntre dem til å drive med forsvarlig produksjon.

I slutten av 2011 inngikk vi et samarbeid med Coffee Management Services (CMS) Ltd. for å gjennomføre et treårig prosjekt rettet mot mer enn 26 000 gårdsbruk i forskjellige kaffevoksende soner nær Nyeri og 9 FCS (Farmers Cooperative Society) med 27 våte møller i området.

 

HVA GJØR VI LOKALT

Vi bygde prosjektet rundt tre hovedmål:

  • Bedre kvalitet og økte inntekter gjennom direkte anskaffelser.
  • Forbedre jordbrukets miljøprestasjoner.
  • Gi bøndene fler produktive og sykdom-resistente varianter.

Et viktig aspekt i å hjelpe bøndene til å øke produktiviteten i jordbruket, er å finne de beste kaffesortene i regionen. For å gjøre dette, implementerte vi 26 demotomter forvaltet i henhold til kaffekalenderaktiviteter og brukte dem til å trene opp bønder. Dette inkludert å ansette seks heltidsagronomer til å administrere demonstrasjonene.

 

Vi ga opplæring til 371 bønder som deretter tok opplæringen sin videre til 16 000 andre bønder i Kenya for å hjelpe dem til å vedta mer forsvarlige landbruksteknikker som reduserer kjemikaliebruk, noe som utgjør kompost fra kaffeskall i stedet for å brenne det, og planting av gress for å beskytte mot jorderosjon. Blant disse bøndene var 74 kvinner, og et bestemt program ble også utviklet for å styrke dem ytterligere.

For å bidra til å øke utbyttet og forbedre kvaliteten på plantene slik at de er mer egnet til lokale forhold, har ni tredrivhus blitt satt opp som produserer over 172 000 frøplanter. Og for å sikre optimalisert gjødsling og sørge for at bøndene oppnår 4C-verifisering, har vi analysert 2470 jordprøver fra 1250 bønders nettsteder.

 
 

HVA ER NESTE SKRITT

Vi planlegger å fortsette disse initiativene og utvide prosjektene videre, trene bønder og utvikle planter som er bedre egnet til det lokale miljøet, og kontinuerlig overvåke kvaliteten på kaffen som blir produsert.

HISTORIEN

Etiopia regnes for å være det historiske fødestedet til kaffe, og det ble oppdaget av gjetere når flokken begynte å boltre seg etter å ha spist fruktene fra et da ukjent tre, og de fortsatte å «koke» fruktene på bålet og produsere det som i dag er kjent som kaffe. Etiopia produserer mer enn 300 000 tonn kaffe årlig, og er anerkjent som et av landene med høyest kvalitet på kaffebønnene sine. Kaffeproduksjon står for om lag en fjerdedel av Etiopias eksport, og gir sysselsetting til millioner av småbønder.

Men til tross for den høye kvaliteten på kaffen deres er det begrenset tilgang til teknisk hjelp og verktøy for gjennomføring av god landbrukspraksis, mangel på koordinering og sporbarhet. Lokale bønder er ikke integrert på kommersielle markeder og man møter fortsatt en ond sirkel av krympende produksjon og voksende gjeld.

Vi måtte, som den største Nescafé-brukeren av etiopisk kaffe, finne en måte å forbedre bøndenes kaffekvalitet, og samtidig hjelpe dem å føre ansvarlig jordbrukspraksis og dyrehold.

Det er derfor vi, i samarbeid med Bill og Melinda Gates Foundation, har dannet en internasjonal ikke-statlig organisasjon som heter TechnoServe Coffee Initiative. Det er her vi jobber med bøndene slik at de kan oppnå det anerkjente nivået som kreves for internasjonale standarder .

Siden 2009 har vi jobbet med et fellesskap av småbønder i en bestemt kaffevoksende region i Sør-Etiopia for å hjelpe dem med å skaffe seg moderne ferdigheter for å øke kaffekvalitet og produksjon, og med det, forbedre samfunnets fortjeneste og fremtiden for kommende generasjoner.

 

HVA VI GJØR LOKALT

For å kunne møte disse utfordringene, ga NESCAFÉ® Dolce Gusto® og deres partnere teknisk assistanse til bøndene og deres respektive komiteer i agronomi og primær behandling for å forbedre kaffekvaliteten og fortjenesten.

Vi hjelper dem også til å vedta mer ansvarlige teknikker for avfall, vannforvaltning, jorderosjon, kompostering, etablering av våtmarker og laguner, samt diverse gårdsferdigheter. Siden 2012 har nærmere 10 000 bønder blitt trent av dedikerte landbrukseksperter, hvor ca 35 % kvinner har deltatt.

Vi har bidratt til å forbedre 13 selveide produksjonssteder, som en del av Coffee Initiative med Bill og Melinda Gates Foundation. Videre gir TechnoServe bistand i drift og administrasjon av produksjonsstedene, samt tett samarbeid i forretningsutvikling og styring av samvirkeforetak.

Ved å forbedre kvalitet og volum, har småbønder nå funnet en måte for å produsere kaffe av høy kvalitet, og samtidig øke inntektene sine som følge av bedre fortjeneste. Vasket kaffe gir omtrent 50 % bedre fortjeneste enn uvasket kaffe.

 

HVA ER NESTE SKRITT

Dette initiativet tar sikte på å sikre at kaffebonden drar nytte av den raskt voksende og stabile etterspørselen etter høykvalitets kaffe på markedet gjennom bedre opplæring og markedsforbindelser.