You have reached the website

Tilbake til bærekraft

For eksperter

For å få mer informasjon om hva vi gjør for en mer forsvarlig kaffeproduksjon samt forbedring av våre miljøprestasjoner, har vi samlet sammen noen selskapsrapporterer til deg. Videre kan du lære enda mer om partnerne vi jobber med.

 

LENKER

NESTLÉ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (NEMS)

Nestlé Environmental Management System (NEMS) er helt på linje med den internasjonale standarden ISO 14001: 2004 og har blitt implementert i hele selskapet siden 1995. Den fastsetter hvordan vi i jobber i forhold til miljølovgivning og Nestlés politikk for «Environmental Sustainability» for å forbedre miljøprestasjonene våre.

NESTLÉ RESPONSIBLE SOURCING

Nestlés forsvarlige innkjøp har som mål å sikre at leverandørene våre arbeider etter de samme prinsipper og verdier som oss. Dette betyr at forbrukerne kan stole på den måten våre ingredienser og materialer er hentet inn før produksjonen starter.

4C (4c-coffeeassociation.org)

Den felles koden for Coffee Community Association (4C) er opprettet for å oppmuntre til miljømessig og sosialt forsvarlig praksis blant 4C-medlemmer. 4C-foreningen gir ytterligere kompetanse, verktøy og støtte for å hjelpe medlemmer til å engasjere seg i forsvarlig kaffedyrking. De har også et støttetjenesteteam og en selvstendig bekreftelsesprosess.

RAINFOREST ALLIANCE (rainforest-alliance.org)

Rainforest Alliance er en internasjonal non-profit ikke-statlig organisasjon som jobber for å bevare det biologiske mangfoldet samt sikre bærekraftig levebrød ved å forvandle landbruksmetoder, forretningspraksis og forbrukeratferd.

NESCAFÉ PLAN (nescafe.com/sustainability_en_com.axcms)

Hos Nestlé tror vi at vi for å lykkes på lang sikt må skape verdier for våre aksjonærer og for samfunnet som helhet. Vi kaller dette for Creating Shared Value (CSV). En viktig del av CSV er at vi ikke bare skal overholde alle gjeldende lovkrav samt Nestlé Corporate Business Principles, men også sørge for at prinsippet om bærekraftig utvikling er forankret i alle våre aktiviteter, merkevarer og produkter.

INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION (ICO) (www.ico.org)

International Coffee Organization (ICO) er den viktigste mellomstatlige organisasjonen for kaffe, og den bringer sammen eksport og import av regjeringer for å takle de utfordringene verden står overfor med tanke på kaffebransjen gjennom internasjonalt samarbeid.

WEEE (ec.europa.eu/environment/waste/weee)

European Waste electrical and electronic equipment (WEEE)-direktivet er håndhevet av alle EU-medlemmer siden 2006. De fokuserer på produsentansvaret og har satt en forpliktelse om å betale for innsamling og behandling for å redusere mengden av WEEE-avfall.