You have reached the website

MASKINGARANTI

Garanti for DELONGHI NESCAFÉ® DOLCE GUSTO® maskiner

Denne garantien gjelder alle produkter fra DeLonghi- og Dolce Gusto-merker (begge merker på presenteres). Garantien er ikke overførbar.

Hva dekker garantien?
Vi garanterer at hvert apparat er fri for feil i materiale og utførelse. Vår forpliktelse under denne garantien er begrenset til reparasjon på fabrikken vår eller vårt autoriserte servicesenter av eventuelle defekte deler eller deler av det. Dette gjelder ikke deler som skades under transport. I tilfelle et produkt skal erstattes eller returneres, må enheten returneres med betalt porto, samt medfølge sitt gyldige kjøpsbevis. Den reparerte eller nye modellen vil returneres på bedriftens bekostning. Denne garantien gjelder bare dersom apparatet brukes i henhold til bruksanvisningen som følger med, og med vekselstrøm(AC)krets.

Hvor lenge gjelder garantien?
Denne garantien gjelder i to år (2) fra kjøpsdatoen som står på kvitteringen, og gjelder utelukkende for den opprinnelige kjøperen.

Hva dekkes ikke av garantien?
Garantien dekker ikke feil eller skader på maskinen som følge av reparasjoner eller endringer på apparatet utenfor vår fabrikk eller våre autoriserte servicesentre. Den gjelder heller ikke for apparater som har vært utsatt for misbruk, uaktsomhet eller ulykker. Tilfeldige skader som følge av bruk av produktet eller brudd på kontrakten, dekkes ikke av garantien. Garantien dekker ikke erstatning av apparater som ikke fungerer fordi de ikke har blitt avkalket i samsvar med fabrikken instruksjoner som følger med maskinen.

Hvordan får du service?
Dersom du har bruk for hjelp eller en reparasjon blir nødvendig, kan du kontakte oss på e-post: forbrukerkontakt@no.nestle.com eller ved å ringe til vårt kundeservicesenter på tlf.: 800 80 730.

Denne garantien gjelder over andre garantier. Alle impliserte garantier er begrenset til den gjeldende garantiperioden som er angitt ovenfor. DeLonghi / Dolce Gusto autoriserer ingen annen person eller firma til å påta seg noe ansvar i forbindelse med salg eller bruk av sin apparater. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.